Jezus genas de mensen

Jezus kon de mensen die hij ontmoette werkelijk helpen. Hij genas zieken, troostte wie verdrietig was en gaf hoop aan allen die in hem wilden geloven. Datzelfde doet Jezus vandaag de dag ook.

Bronnen

Studiouitzending

Jezus genas de mensen

Tekeningen

Meer over het thema

Jezus deed veel wonderen toen hij op aarde was. Een wonder is iets wat eigenlijk totaal onmogelijk is, maar toch gebeurt, eigenlijk iets magisch. Jezus kreeg kracht van God, waardoor hij wonderen kon doen. Jezus kon alles doen, want het hele universum luisterde naar hem en deed wat hij zei. De mensen die leefden toen Jezus op aarde was, maakten veel ongelooflijke dingen mee.

Maar zo is het vandaag eigenlijk ook. Ook al is Jezus in de hemel, hij heeft evenveel macht om wonderen te doen voor ons, zoals hij dat toen deed. Als we maar tot hem bidden en geloven, dan hoort hij ons altijd.

Misschien is er iemand ziek, of verdrietig? Misschien is iemand bang? Jezus kan iedereen helpen en hij hoort een ieder die tot Hem bidt. Maar Jezus weet ook altijd wat het beste is voor ons. Daarom doet hij niet altijd precies waar wij om bidden, want hij weet misschien een veel betere manier om ons te helpen. Want Jezus denkt niet alleen maar aan vandaag, hij weet ook wat morgen komt en in de eeuwigheid en hij doet zijn uiterste best om het zo goed mogelijk voor ons te maken.

Hij wil graag dat wij tot hem bidden, dus dat kunnen we doen zo vaak we willen. Niets is te dom om tegen Jezus te zeggen, hij begrijpt altijd wat we bedoelen. En hij zal ons helpen, want niets is onmogelijk voor hem.

Tips voor de kindersamenkomst

Begin de samenkomst door met elkaar in een kring te gaan zitten en elkaar te begroeten. Een leuke tip is dat alle kinderen bij naam genoemd worden, wanneer ze binnenkomen of als jullie de samenkomst beginnen. Dan voelen ze zich gezien en welkom, en dan neemt de ontvankelijkheid toe.

Overigens kan het voor de kleinste kinderen een goed idee zijn om een vast programma te hebben voor de samenkomsten. Iets waar je altijd mee begint, en dan een aantal dingen in een vaste volgorde en tot slot een gezamenlijke manier om af te sluiten. De inhoud en de concrete activiteiten kunnen variëren, maar zo kennen de kinderen de vorm en wat zij kunnen verwachten in de komende minuten. Dit geeft vaak meer rust en een goede sfeer.

Voorstel voor een vast programma:

1. Welkom

2 minuten

2. Een kort lied – één die ze kennen

1 minuut

3. Film

Ca. 5 minuten

4. Gesprek, waar kinderen zich dingen kunnen afvragen, vragen kunnen stellen en kunnen deelnemen.

Max 5 min

5. Lied met gebaren, misschien leuke gebaren leren

2-3 minuten

6. Een activiteit

De duur hangt af van de activiteit, maar ook niet te lang.

7. Bedankt voor vandaag

1 minuut

Totale duur, zonder activiteit

Max 15 min

Kleurplaat

Maak gebruik van kleurplaten en laat de kinderen als activiteit tekenen en kleuren. Voor de kinderen die niet van kleuren houden, is het goed om een alternatief te bedenken. Dat kan een spel zijn of een fysieke activiteit.

Vragen voor een gesprek

  1. Waarom deed Jezus wonderen voor de mensen, denken jullie?

  2. Wat betekent het dat Jezus alle macht heeft in de hemel en op aarde, denken jullie?

  3. Waarom denk je dat Jezus zo blij wordt als we tot hem bidden?

Bijbelteksten die bij het thema passen:

“Maar toen Jezus dat hoorde, antwoordde Hij hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.” Luk 8:50

“Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” Jes 41:10

    Contact us