Den barmhjertige samaritan

Simon hører Jesus fortelle lignelsen om den barmhjertige samaritan og lærer hvordan Jesus mener vi bør behandle menneskene.

Ressurser

Den barmhjertige samaritan

Tegninger

Jesus vil lære oss barmhjertighet

 Å elske sin neste som seg selv, betyr at vi bryr oss like mye om at de andre har det bra, som at jeg selv har det bra. I denne historien vil Jesus lære oss hvor viktig det er at vi er gode og omsorgsfulle mot de rundt oss. Og ikke bare mot de vi selv liker veldig godt, men mot alle. Det vil Jesus at vi gjør.

Dette tema er noe barna i målgruppen lett kan forstå etter å ha sett filmen. Snakk gjerne med barna om hva de har sett og la dem sette sine egne ord på det de lærte av lignelsen, da vil de huske det lettere og bli minnet på det i sitt eget liv.

Å være klar til å hjelpe andre

I filmen møter vi Simon som hører Jesus fortelle lignelsen om den barmhjertige samaritan. Han blir så begeistret for fortellingen at han løper hjem og bringer det han har hørt videre til Sara og mamma.

Jesus forteller om en jødisk mann som er på reise, han blir plutselig overfalt av røvere, og ender forslått på bakken. Etterpå kommer det både en levitt og en prest , det var sånne som var viktige personer den gangen og som skulle vite masse om Gud, men ingen av disse stopper og hjelper den skadde. Til sist kommer en samaritan, og Simon vet at det folkeslaget ikke er særlig gode venner med jøder. Likevel velger samaritanen å vise  godhet og omsorg. Han hjelper mannen, bandasjerer sårene hans og tar ham med til et sted hvor han kan bo til han blir bedre.

Slik kan barna også gjøre i sitt eget liv. Det handler om å se hvordan andre har det og å være klar til å hjelpe den som trenger det. Klarer du som mentor å få til en samtale med de minste barna om dette? De foreslåtte spørsmålene kan hjelpe til å få samtalen i gang.

Spørsmål for samtale

Vet dere hva barmhjertighet er?

Hva var det samaritanen gjorde riktig?

Hvordan kan vi vise barmhjertighet mot andre mennesker? 

Sanger som passer til temaet

FMB 220: Ett jeg vet

FMB 35: I bibelen står skrevet

FMB 203: Jeg er liten, men jeg vil

Bibelvers som passer til temaet

For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. Gal 5,14

Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Matt 7, 12

Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Matt 5, 7