Miłosierny Samarytanin

Szymon słucha Jezusa opowiadającego przypowieść o dobrym Samarytaninie i dowiaduje się, jak według Jezusa powinniśmy traktować ludzi.

Zasoby

Miłosierny Samarytanin

Rysunki

Jezus chce nas nauczyć miłosierdzia

 Miłowanie bliźniego jak siebie samego oznacza, że troszczymy się o dobro innych tak samo, jak o własne dobro. W tej historii Jezus chce nas nauczyć, jak ważne jest, abyśmy byli dobrzy i troskliwi wobec ludzi wokół nas. I to nie tylko wobec tych, których bardzo lubimy, ale wobec wszystkich. Tego właśnie chce od nas Jezus.

Ten temat jest czymś, co dzieci z grupy docelowej mogą łatwo zrozumieć po obejrzeniu filmu. Porozmawiaj z dziećmi o tym, co obejrzały i pozwól im ująć własnymi słowami to, czego nauczyły się z przypowieści, a wtedy łatwiej ją zapamiętają i będą o niej pamiętać w swoim życiu.

Bycie gotowym do pomagania innym

W filmie poznamy Szymona, który usłyszał, jak Jezus opowiadał przypowieść o dobrym Samarytaninie. Jest tak podekscytowany tą historią, że biegnie do domu i przekazuje to, co usłyszał Sarze i mamie.

Jezus opowiada historię podróżującego Żyda, który nagle zostaje zaatakowany  przez rabusiów i kończy pobity na ziemi. Niedługo później przejeżdżają tamtędy Lewita i kapłan, którzy byli ważnymi ludźmi w tamtych czasach i którzy powinni dużo wiedzieć o Bogu, ale żaden z nich nie zatrzymuje się, aby pomóc rannemu. Na koniec przejeżdża tamtędy Samarytanin, a Szymon wie, że ci ludzie nie są zbyt dobrymi przyjaciółmi Żydów. Mimo to Samarytanin decyduje się okazać życzliwość i troskę.  Pomaga rannemu, opatruje jego rany i zabiera go do miejsca, w którym może pozostać, dopóki nie wyzdrowieje.

Dzieci mogą zrobić to samo w swoim życiu. Chodzi o to, by widzieć, jak czują się inni i być gotowym do pomocy każdemu, kto tego potrzebuje. Czy jako mentor jesteś w stanie porozmawiać o tym z najmłodszymi dziećmi? Sugerowane pytania mogą pomóc w rozpoczęciu rozmowy.

Pytania do rozmowy

Czy wiecie, czym jest miłosierdzie?

Co Samarytanin zrobił dobrze?

W jaki sposób możemy okazać miłosierdzie innym ludziom? 

Pieśni, które pasują do tematu

KM 220 – Grzecznym być

KM 35 – W Biblii są napisane (niedostępna po polsku)

KM 203: Małym ja, lecz zawsze chcę

Wersety biblijne, które pasują do tematu

Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie,  mianowicie w tym: Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego.  Gal 5,14

A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy.  Mat 7,12

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.  Mat 5,7