De barmhartige Samaritaan

Simon hoort Jezus vertellen over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan en leert hoe Jezus vindt dat wij de mensen moeten behandelen.

Bronnen

De barmhartige Samaritaan

Tekeningen

Jezus wil ons barmhartigheid leren

 Om je naaste lief te hebben zoals jezelf, betekent dat we er evenveel om geven dat de ander het goed heeft, als dat we het zelf goed hebben. In dit verhaal wil Jezus ons leren hoe belangrijk het is om goed en zorgzaam te zijn voor de mensen om ons heen. En niet alleen voor de mensen die we zelf leuk vinden, maar voor iedereen. Dat is wat Jezus wil dat we doen.

Dit thema kan door de kinderen in de doelgroep gemakkelijk begrepen worden nadat ze de film gezien hebben. Praat met de kinderen over wat ze hebben gezien en laat ze in hun eigen woorden zeggen wat ze geleerd hebben van de gelijkenis. Dan onthouden ze het beter en worden ze er in hun eigen leven aan herinnerd.

Bereid te zijn om anderen te helpen

In de film ontmoeten we Simon die Jezus de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan hoort vertellen. Hij wordt zo enthousiast van het verhaal dat hij naar huis rent en aan Sara en mama vertelt wat hij heeft gehoord.

Jezus vertelt over een Joodse man die op reis is. Hij wordt plotseling overvallen door rovers en eindigt gewond in de berm. Daarna komen er een Leviet en een priester aan,  die zijn in die tijd belangrijke personen waren die veel over God hadden moeten weten, maar geen van beiden stopt om de gewonde te helpen. Uiteindelijk komt er een Samaritaan aan en Simon weet dat deze mensen niet erg bevriend zijn met de Joden. Toch kiest de Samaritaan ervoor om goedheid en zorgzaamheid te tonen.  Hij helpt de man, verbindt zijn wonden en brengt hem naar een plek waar hij kan blijven tot hij beter is.

Dit is wat kinderen ook in hun eigen leven kunnen doen. Het gaat erom om te zien hoe het met anderen gaat en om klaar te staan om te helpen wie dat nodig heeft. Lukt het jou als mentor om hierover een gesprek te voeren met de jongste kinderen? De voorgestelde vragen kunnen helpen om het gesprek op gang te brengen.

Vragen voor een gesprek

Weten jullie wat barmhartigheid is?

Wat deed de Samaritaan goed?

Hoe kunnen wij barmhartig zijn voor andere mensen? 

Liederen die bij het thema passen

AB 220 – Ik weet één ding

AB 35 – Toen Jezus hier op aarde was

AB 203: ik wil graag, al ben ik klein

Bijbelteksten die bij het thema passen

Want de hele wet wordt in één woord vervuld,  namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.  Gal. 5:14

Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.  Mat. 7:12

Zalig zijn de barmhartigen,  want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Mat. 5:7