Zawsze możesz pójść do Jezusa

Jezus mógł pomóc choremu, który nie potrafił chodzić, a dziś może pomóc też nam!

Zasoby

Przekaz ze studio:

Szymon i Sara

Rysunki

Więcej o temacie

Jezus jest naszym przyjacielem i bardzo chce nam pomóc! Możemy się do niego modlić na przykład kiedy jesteśmy chorzy, albo kiedy jest nam trudno być miłym. Jezus oczywiście chce nam pomóc. Możemy w niego wierzyć, a on zawsze nas wysłuchuje.

W filmie Sara i Szymon zobaczą jak Jezus uzdrawia człowieka, który nie mógł chodzić. Przyjaciele tego człowieka są odważni- nie boją się niczego zrobić, jeśli tylko może to pomóc im dojść do Jezusa. Zrobią nawet dziurę w dachu! A Jezus wysłucha ich prośby i im pomoże.

My też nie musimy się bać iść do naszego przyjaciela- Jezusa i poprosić o pomoc. Jemu bardzo się podoba kiedy jesteśmy odważni i pokazujemy, że w niego wierzymy i go kochamy. Bardzo chętnie chce nam pomóc!

Pieśni, które pasują do tematu

FMB 230: Når jeg til Jesus ber, han hører

FMB 253: Jesus elsker meg, jeg vet

KM 228: Gdy na morzu wielka burza

KM 213: Ocean tak wielki, tak mała ma łódź

Pytania do rozmowy

  1. O co możemy się modlić do Jezusa?

  2. Co to znaczy być odważnym? Czy przyjaciele chorego byli odważni?

  3. Co to znaczy, że Jezus się o nas troszczy?

„Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą.” Łukasza 11, 10

„Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” Hebrajczyków 4, 16

„Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego.” Jakuba 5, 16

„Taka zaś jest ufność, jaką mamy do niego, iż jeżeli prosimy o coś według jego woli, wysłuchuje nas.” 1 Jana 5, 14

„Miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie gorliwie szukają, znajdują mnie.” Przypowieści Salomona 8, 17